ساير موارد . . .

در اين قسمت مطالب عمومي مربوط به اخلاق و عرفان آورده شده است.

اشک ریختن

چه کنم در هنگام عزادارى و ذکر مصیبت قلب من بشکند و اشک بریزم؟

اولاً، خود حالت تباکى و حزن و اندوه داشتن در هنگام ذکر مصیبت، امرى ارزشمند است؛ چنان که در روایات بدان تصریح شده است.

بهترین هدیه خدا به انسان

بهترين هديه خداوند به انسان چيست؟

حجاب و حیا

حجاب و حیا

مدّاحی بسیار زیبا با عنوان "حجاب و حیا" با نوای حاج میثم مطیعی، که در ایّام شهادت مولی الموحّدین حضرت علی علیه السّلام، در هیئت شهدای گمنام اجرا شده است:

چشم بیمار

چشم بیمار

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم
چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم
فارغ از خود شدم و کوس أنا الحق بزدم
همچو منصور خریدار سر دار شدم

عید نوروز

عید نوروز

باد نوروز وزیده است به کوه و صحرا
جامه ی عید بپوشند چه شاه و چه گدا
بلبل باغ جنان را نبود راه به دوست
نازم آن مطرب مجلس که بود قبله نما
صوفی و عارف از این بادیه دور افتادند