کرامات اولياي خدا

ذکر کرامت هاي اولياي خدا

عصا در دست عالمی مار شد

«ابن فهد حلی» از علمای بزرگ شیعه روزى در باغ بود که شخصى یهودى وارد شد و گفت: شما مى‌گویید پیغمبرتان گفته عالمان امت من از انبیاى بنى‌اسرائیل برترند؟ احمد بن فهد جواب داد. آرى!

نام حضرت زهرا (س) در را باز کرد

شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی می فرمودند: شبی از شبهای ماه رمضان ، مرحوم حاج سید مرتضی کشمیری به افطار ، مهمان کسی از دوستان بود .

بدون مقدمه در مسائل حج صحبت کردن

آیت الله كشمیرى و تعبیر خواب امام خمینی رحمهما الله

آیت الله كشمیرى و تعبیر خواب امام خمینی رحمهما الله

کسانی که با عالم غیب ارتباط برقرار می کنند و اصطلاحا به سمت و سوی خدای متعال پل می زنند, طبعا از اخبار غیبی هم خبر دارند.

توصیه آیت الله نخودکی به اهل سلوک

توصیه آیت الله نخودکی به اهل سلوک

2_3.jpg