اخلاق الهي

صفات خداوند که جنبه اخلاقي دارد

عرفه روز خدایی شدن

چرا «عرفه»؟

arafe-01.gif- آنگاه که جبرئیل (علیه‌السلام) مناسک حج را به حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) می‌آموخت،

محبوبان و مبغوضان درگاه پروردگار

برطبق آيات و روايات خداوند چه كساني را دوست ندارد و به دعا و نداي درون آنها توجه نمي كند؟

طبق آيات قرآن كريم، خداوند افرادي كه اين ويژگي ها را داشته باشند، دوست ندارد: متجاوزان، فاسدين، ناسپاس گنهكار، كافرين، ظالمين، متكبر و فخر فروش، افراد خيانت پيشه گنهكار، مسرفين، خائنين، مستكبران، شادى كنندگان مغرور.
در مقابل، آياتي داريم كه خداوند در مورد كساني كه دوستشان دارد صحبت مي كند: اين افراد عبارتند از نيكوكاران، پاكيزگان و مطهران، توكل كنندگان به خدا، جهاد كنندگان در راه خدا، عادلان و كساني كه عدالت را برپا مي كنند.

قرآن کامل ترین کتاب انسان سازی و بهترین دستورالعمل خود سازی

قرآن کامل ترین کتاب انسان سازی و بهترین دستورالعمل خود سازی و دقیق ترین برنامه ی زندگی انسان می باشد.