خودسازي و تزکيه نفس

خودسازي، تزکيه نفس، تهذيب نفس

خودسازى و شهوت

خداوند که مى داند بیش تر مردم در برابر شهوت و غضب و غریزه جنسى آسیب پذیر هستند چرا این غرایز را در وجود انسان قرار داده تا گناه کند و نتواند خودسازى کند؟!

نخست بايد دانست هر مجموعه نظام مندى تابعى از هدفمندى ها و ابزارهاى لازم براى رسيدن به آن اهداف است.

خودسازى و سختى ها

نقش سختى ها و مشکلات در خودسازى انسان و تکامل او را تشریح کنید.

علت و عوامل گوناگونى مى تواند سبب سختى شود؛ نظير گناهان يا توجه  نكردن به مهارت هاى زندگى يا سوء مديريت شغلى و اقتصادى كه در اين صورت انسان بايد پاسخگو باشد اما در هر حال در صورتى كه در هنگام سختى ها

خودسازی در سیره علما

خودسازی در سیره علما

خودسازي و تزكيه نفس

1- جهاد اكبر يا مبارزه با نفس ، حضرت امام روح الله موسوي خميني رحمه الله

2- تهذيب نفس از ديدگاه قرآن کريم ، آيت الله مظاهري

http://akhlagh.porsemani.ir/node/1277