اخلاق اجتماعي

پوشش مشكى

اگر پوشيدن لباس مشكى در دين اسلام مكروه است، چرا زنان چادر مشكى به سر مى كنند و يا مردم در ايام عزادارى پيراهن مشكى مى پوشند؟

در ابتدا بايد گفت رنگ برگزيده و انتخاب اول اسلام، رنگ سفيد است كه پيامبر خدا (صلی الله علیه وآله)  مى فرمايد: «هيچ لباسى بهتر از لباس سفيد نيست، پس لباس سفيد بپوشيد»[1].

آرایش زنان بیرون از خانه

چرا زنان بيرون از خانه نبايد آرايش كنند؟ دلايل آن از نظر منطقى چيست؟ آيه مربوط به آرايش بانوان در كدام سوره از قرآن كريم مى باشد و در چه منابعى حدود آن مشخص شده است؟

Arayesh-BiroonAzKhane.gifهرچند آرايش و زيبايى از نظر اسلام مطلوب و پسنديده است و م

انتخاب نوع و شیوه ی پوشش

آيا ما در انتخاب نوع و شيوه پوشش و آرايش آزاد هستيم؟ تا چه مقدار مى توانيم به سليقه خودمان نوع پوشش و آرايش را انتخاب كنيم؟

EntekhabePooshesh.gifدين اسلام براى نيازهاى ثابت بشر، قوانين ثابت و براى احتياجات متغي

براي تبليغ دين چه علومي را بايد ياد گرفت؟

دوست طلبه گرامي. يک طلبه براي تبليغ بايد انبياي الهي را الگوي خود قرار دهد. انبياي الهي کارشان دعوت مردم به يکتاپرستي و باک کردن ايشان از شرک و چند گانه پرستي بوده است.

ارشاد بد حجاب

خواهري دارم كه 19 سال دارد و عليرغم اصرار فراوان خانواده چادر سر نمي كند. در موارد ديگر اعتقادي مشكل ندارد ولي تحت تأثير همسالانش چادر را دست و پا گير مي داند. با او بسيار صحبت كرده ايم ولي بي فايده بوده است. لطفا ما را راهنمايي فرماييد كه به عنوان خانواده با او چه برخوردي داشته باشيم؟

براي موفق شدن در اين خواسته توصيه مي كنيم: