تقوا و ورع

پاسخ: خداوند متعال به لطف و رحمت و عنايت ويژه اي كه به بندگانش و به ويژه مؤمنان دارند، زمان ها و مكان ها و اسبابي براي آنها قرار داده است تا با ارتباط با آنها بتوانند از آنها استمداد جسته، در جهت حفظ و تقويت ايمان خود و قرب به پروردگار و نيز جبران خطاها و گناهان گذشته و پاك كردن آنها و آمادگي پيدا كردن براي دريافت فيض الهي، تلاش و كوشش كنند. بهترين فرصت براي نيل به اين اهداف والا، ماه مبارك رمضان است كه ماه مهماني پروردگار و نزول رحمت بي كران او است. در اين ماه عزيز خداوند قدرت شيطان را محدود كرده و زمينه و فضاي ايجاد وسوسه و اغواي او را تنگ و محدود نموده است و روح و روان و درون انسان ها را براي عبادت حق و بندگي خداوند و عمل به دستورات او آماده و مهيا ساخته، ولي معناي اين سخن، از بين رفتن قدرت اختيار و انتخاب و تعطيل شدن ميدان فعاليت شيطان و بسته شدن در تكاليف و امتحان و آزمايش الهي نمي باشد. چون اولاً: هدف خداوند از آفرينش انسان رساندن او به كمال است و ثانياً: تبلور كمال انسان در معرفت خداوند است و معرفت در گرو عبادت خدا است؛ زيرا با معرفت و عبادت كمال انسان تحقق مي يابد و ثالثاً: تنها عبادت آگاهانه و از روي اختيار انسان را به كمال مي رساند و رابعاً: خداوند انسان را موجودي مختار آفريده و انتخاب سعادت و شقاوت را در اختيار او قرار داده است «إِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمّا شاكِرًا وَ إِمّا كَفُورًا»؛ «ما راه را به انسان نشان داديم، حال يا سپاسگذار است و يا ناسپاس». انسان(76)، آيه 3. خامساً: امتحان يكي از اهداف واسطه اي خلقت انسان است؛ زيرا امتحان تبلور اختيار انسان است و جاي تعجب ندارد كه در آيات فراواني از قرآن كريم اين مسأله مطرح شده است: «إِنّا خَلَقْنَا اْلإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَليهِ»؛ «ما انسان را از نطفه اي آميخته آفريديم تا او را بيازماييم و سادساً: برقراري يك امتحان عادلانه تنها با وجود شرايط و امكانات، براي گزينش هر يك از دو طرف خير و شر امكان پذير است. بنابراين هر چند مسأله آزادي انتخاب گناه يا اطاعت در همه زمان ها حتي در ماه رمضان مطرح است و دست انسان در انتخاب باز است ولي در ماه رمضان زمينه اطاعت و بستر بندگي و عمل به دستورات الهي فراهم تر و بستر وسوسه و شيطنت و فريب شيطان كمتر و تنگ تر است و در غل و زنجير بودن دست و پاي شيطان در خطبة شعبانيه پيامبر گرامي اسلام(ص) به همين معنا اشاره دارد، به همين دليل در ادامه اين خطبه پيامبر(ص) مي فرمايد: كاري نكنيد كه شيطان از زنجير آزاد شود و يا درب بهشت به روي شما بسته و درب جهنم به رويتان باز شود.رجوع كنيد به معارف قرآن، انسان شناسي، استاد مصباح يزدي.[كامل از كد85449]براي رسيدن به پاسخ اين پرسش كافي است كه درروايت نقل شده دقت وتامل بيشتري بعمل آيد زيرا در خود روايت به اين سوال ومشابه آن پاسخ داده شده است.در اين روايت آمده كه درهاي بهشت باز است ولي داخل شدن آن شرائطي دارد نفرموده كه همه را در اينماه وارد بهشت مي كنند.قسمتي از روايت پيامبر(ص) اين چنين است«ايها الناس ان ابواب الجنان في هذا الشهر مفتحه,فاسئلوا ربكم ان لا يغلقها عنكم,وابواب النيران مغلقه فاسئلواربكم ان لا يفتحها عليكم,والشياطين مغلوله فاسئلوا ربكم ان لا يسلطها عليكم»اي مردم درهاي بهشت در اين ماه باز است از خدا بخواهيد كه آنرا بر شما نبنددودر هاي جهنم بسته است از خدا بخواهيد كه برشما باز نشود(باز نكند)وشيطانها در غل وزنجيرنداز خدا مسئلت كنيد كه برشما مسلط نكند.ماه مبارك رمضان ماه رحمت وبركت ومغفرت است ودرهاي بهشت باز است ولي براي كساني كه با اعمال خود مشمول اين رحمت شوند وشرائط داخل شدن در بهشت را براي خود فراهم كنند در اين ماه زمينه بهشتي شدن فراهم تر است ولي اگر كسي غافل بود بديهي است كه در بهشت را بروي خود بسته است ودر جهنم بسته است مگر اينكه با اعمال بد آنرا بروي خود باز كنيم,بنابر اين چك سفيد امضا به همه داده نشده كه در هر شرائطي وارد بهشت مي شويد, به مومن داده نشده چه رسد به كافر.در خود روايت اين شرائط وقيود روشن شده, اينكه مي فرمايد از خدا بخواهيد در بهشت را بروي شما نبندد ودر جهنم رانگشايد وشيطان را بر شما مسلط نكند يعني زمينه رحمت وجود دارد ولي براي كساني كه اين فرصت را غنيمت بشمارند واز بركات آن بهره مند شوند والا همانطور كه در روايت آمده اگر كسي خود را در معرض اين رحمت قرار ندهد شقي وبد بخت است.بنابر اين خداوند عنايت ويژه اي در اين ماه به بندگان خود كرده وفرصت استثنائي ايجاد كرده كه مردم خود را بيابند وبا سازي كنند واز رحمت خاص بهره مند شوند حالا اگر كسي در خواب غفلت بود خسران بزرگي كرده كه از اين فرصت استفاده نكرده است وبه تعبير روايت شقي وبيچاره است در نتيجه مي شود در اين ماه هم كسي خود را جهنمي كند,وهمه چيز در گرو تصميم وعمل ما مي باشد وبدون زحمت به كسي چيزي نمي دهند.با دقت در متن روايت به پاسخ كامل مي رسيد.وسائل الشيعه-ج7ص226.وسئل الشيعه

1- اهميت تقوا ، سيد محمد شيرازي
http://books.yasinmedia.com/books/www.al-shia.com/html/far/books/akhlaqh...

2- اهميت علم و تقوا در اسلام ، سيد محمد شيرازي
http://books.yasinmedia.com/books/www.alshirazi.org/compilations/islamic...

3-تقوا استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookID=411&BookArticleID...

4- هزينه پاک ماندن، استاد حسين انصاريان، ناشر: دارالعرفان

http://www.erfan.ir/farsi/book/book.php?BookID=193

5- نفس، استاد حسين انصاريان، ناشر: دارالعرفان

http://www.erfan.ir/farsi/book/book.php?BookID=184

6-از پارسايان برايم بگو (شرح خطبه همام)،نوشته ج‍م‍ال‌ال‍دين‌ دين ‌پ‍رور

http://www.ghaemiyeh.com/component/dlibrary/category/ready/book/2055/Page-1

7- تجلي تقوا در نهج ‌البلاغه ، نويسنده : محمد باقر عبداللهي-نويسنده : محمدعلي ابراهيمي ، ناشر: شوراي سياستگذاري ائمه جمعه

معرفي مختصر كتاب:
در دفتر سيزدهم از سلسله مباحث «پژوهشي دربارة نهج ‌البلاغه»، به بررسي موضوع «تجلي تقوا در نهج ‌البلاغه» پرداخته شده است. از اين رو نخست، معنا و مفهوم «تقوا» در قرآن و حديث و به ويژه «نهج ‌البلاغه» بيان مي‌شود و سپس جايگاه و اهميت آن در ميان کليد واژه ‌هاي قرآني و مفاهيم ارزشي تبيين مي‌گردد. همچنين در اين دفتر، ويژگي افراد باتقوا در نهج ‌البلاغه از منظر حضرت علي(ع)، ترسيم شده است. در پايان کتاب نيز فهرست آيات، روايات و اعلام، مندرج است.

8-تقوا در گفتار امام زمان (ع) ، نويسنده: سيد حسين حسيني ، ناشر: نيك معارف

9-سپر دوزخ ، نويسنده: سعيد صالحي ‌تنها ، ناشر: اسماء

معرفي مختصر كتاب:
در عصر تهاجم به باورها و اعتقادات مذهبي، تنها اعتقاد به خدا و ارتباط با او مي‌تواند نجات ‌بخش انسان باشد. بنابراين بهترين راه رسيدن به سعادت دينوي و اخروي، در دين اسلام تجلي يافته كه لزوم توجه به مباني آن از جمله : ايمان، اخلاق، و تقوا ضرورت دارد. از جمله عواملي كه انسان را در رسيدن به تقوا ياري مي‌دهد عبادت عاشقانه‌، انس با قرآن، ترس از خدا، كسب حلال و... است. در اين راستا نويسنده، با بيان مطالبي چند در خصوص تقواي الهي، كه سپري است براي انسان از آتش دوزخ، سعي دارد مخاطبان را با مراتب، آثار و فوايد تقوا آشنا سازد.

10-تقواي الهي ، محمدتقي جعفري ‌تبريزي ، گردآورنده: محمدرضا جوادي ، ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي

11-تقوا، صفابخش دنيا و عقبا ، نويسنده:سيدمحمد ضياء آبادي ، ناشر: بنياد خيريه الزهراء، دفتر امور فرهنگي

12-جلوه‌هاي تقوا: داستانهايي از زندگاني امام علي (ع) و حضرت زهرا (ع) ، نويسنده: محمد حسن حائري ‌يزدي ، ناشر: بنياد پژوهشهاي اسلامي

13-جمله ‌ها و نكته‌ ها - گفتاري چند از معصومين (ع) پيرامون نشانه‌ هاي تقوا و متقي ، تهيه و تنظيم: مجتبي شاطرزاده ‌يزدي ، ناشر: هاتف

14-همام (در اوصاف اهل تقوا): خطبه 184 اميرالمومنين (ع) ، نويسنده:محسن علامي ، ناشر: اديبان

معرفي مختصر كتاب:
کتاب حاضر از سري کتاب ‌هاي «نهج ‌البلاغه‌ شناسي» است که در آن متن، ترجمه و شرح خطبة ۱۸۴ حضرت علي(ع) (در نهج ‌البلاغه) با عنوان خطبة «همام» ارائه شده است. در اين خطبه حضرت علي(ع) اوصاف اهل تقوا را براي همام، يکي از ياران باوفايش روايت مي‌کند. برخي از اوصاف به صورت موضوعي عبارت ‌اند از: دوري از معصيت؛ ميانه ‌رو بودن؛ متواضع ‌بودن؛ در همه حال به ‌ياد خدا بودن؛ صبر و شکيبايي داشتن و... .

15-اخلاق اسلامي (درس ‌هايي درباره مباني اخلاق، تقوا و صفات تقواپيشگان) ، نويسنده: عباس محفوظي ، ناشر: مشهور

16-نشانه ‌هاي پرواپيشگي: برگرفته از كتاب ادب فناي مقربان آيه ‌الله جوادي آملي ، نويسنده: عبدالله جوادي‌آملي ، ناشر:هاجر

17-نمونه ‌اي از تقوي در قرآن و سنت ، نويسنده: سيدحسين شيخ ‌الاسلامي ‌تويسركاني ، ناشر: انصاريان

18-تقوا در قرآن ، نويسنده: محمدحسين فيض ، ناشر: حضور

معرفي مختصر كتاب:
در اين نوشتار، مفهوم تقوا و ارزش و اهميت آن با توجه به منابع اسلامي مطرح گرديده هم چنين آثار و فوايد تقوا، پاداش پرهيزكاران در آخرت و راه‌ كارهاي رسيدن به تقوا و نيز اوصاف پرهيزكاران در قرآن و احاديث بيان شده است.

19-تقوا ، پديدآورنده: عليرضا پهلوان ، ناشر: جوانه

20-پارسايي (تقوي) ، نويسنده: سيدمصطفي ميرسليم ، ناشر: پيام آزادي

معرفي مختصر كتاب:
در اين كتابچه نخست نتايج حاصل از تقوا از منظر آيات قرآن كريم شرح و تبيين شده، همچنين به مقدمات و سر منشا تقوا نيز اشاره شده است .در ادامه دستورهاي مستقيم قرآني درباره تقوا ذكر گرديده امتيازهاي ويژه اهل تقوا از ديدگاه قرآن بيان مي‌شود .

21-آثار تقوا و عبوديت ، نويسنده : همت سهراب‌ پور ، ناشر: حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسلامي، مركز انتشارات