امر به معروف اینترنتی ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ - ۸۴۵ بازدید

اگر ما فقط در فضای اینترنت با جنس مخالف ایجاد رابطه کنیم و قصدمان این باشد که آنها را متدین کنیم و بتوانیم روی آنها تأثیر بگذاریم، آیا این کار اشکال دارد؟ آیا می‌توان این‌گونه امر به معروف کرد؟

همه مراجع: در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد، جایز نیست.[ امام، استفتاءات، ج 3، (نظر)، س 52 و 53؛ خامنه‌ای، استفتاءات جدید، س 1070 و 1072؛‌ تبریزی، استفتاءات، س 1642؛ بهجت، استفتاءات، صحبت و گفتکو، س 748 و 749 و فیلم و عکس، س 812؛ سیستانی، سایت، اینترنت؛ مکارم، استفتاءات، ج 3، س 683 و احکام ویژه، ش 142؛ دفتر مراجع. ]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید