انتظار فرج ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ - ۱۱۹۲ بازدید

انتظار فرج
انتظار فرج
چه تناسبى میان انتظار موعود و حیات پویا، کسب علم، ظلم ستیزى و
مبارزه با فساد وجود دارد؟ آیا خود انتظار و چشم به راه ماندن، به گوشه اى خزیدن و
ساکن و ساکت ماندن نیست؟اگر
مفهوم انتظار به درستى فهمیده شود، معلوم مى گردد بین انتظار موعود و حیات پویا و
ظلم ستیزى و ریشه کنى فساد از زمین، ملازمه هست و روایات فراوانى که فضیلت انتظار و
مقام منتظران را بیان مى کند، این تصویر زیبا را ارائه کرده است. در پرتو انتظار
موعود، حرکت هاى اصلاحى شکل مى گیرد و به برکت آن، حیات انسانى، مفهوم و جایگاه
الهى خود را پیدا مى کند و بشر را به سوى اهداف والاى انسانى به پیش مى برد.انتظار،
امید مى آورد و امید به آینده روشن، سبب حرکت و نشاط و پویایى مى گردد. امید به
تحقّق ارزش ها سبب تقویت روحیه صالحان مى گردد و بسیج عمومى به سوى رفع ظلم و فساد
را اعلام مى دارد. امید به موعود جهانى و انقلاب ارزشى او، هر گونه سستى، افسردگى،
سکوت و سکون را از افراد برمى دارد و اقدام و عمل و تحرّک را به جاى آن مى نشاند.گفتنى
است به رغم این انگاره روشن، دو نوع برداشت متفاوت و جدا از هم از «انتظار» صورت
گرفته است:1.
انتظارى که سازنده، نگه دارنده، تعهّدآور، نیروآفرین و تحرّک بخش است ؛ به گونه اى
که مى تواند نوعى عبادت و حق پرستى شمرده شود.2.
انتظارى که سستى، بى تفاوتى و تحمل اسارت و سلطه از نشانه هاى بى نشان آن است.یک.
انتظار منفى و ویرانگردر این
نگرش، انتظار، عامل رکود و عقب ماندگى است و منتظران از هر تلاش و کوشش اصلاحى دست
مى شویند و در برابر زور و فشار و ظلم و فساد راه خاموشى و سکوت در پیش مى گیرند.
حتّى به این باور مى رسند که مى بایست به گسترش جور و فساد کمک کنند و یا نسبت به
آن بى تفاوت باشند تا گیتى پر از ستم و تباهى گردد و ظهور مهدى موعود نزدیک شود.
چنین اندیشه اى باعث انزوا و دورى از عرصه سیاست مى شد و گاهى ابزار دست حکومت هاى
جور براى انحراف اذهان و سوء استفاده از افکار مهدى باورى بوده است!به نظر
شهید مطهرى؛ انتظار ویرانگر، برداشت قشرى از مهدویت و قیام مهدى موعود است ؛ به
طورى که برخى گمان مى کند قیام حضرت مهدى(عج)، صرفا ماهیّت انفجارى دارد و تنها به
دنبال گسترش و رواج ظلم، تبعیض و تباهى ها شکل مى گیرد
[1].
این دیدگاه جایگاه خاصى در شیعه نداشته و با پیروزى انقلاب اسلامى ایران و رهبرى و
روشنگرى هاى امام خمینى، رو به افول و خاموشى نهاده است.دو.
انتظار مثبت و سازندهبر این
اساس، انتظار همه گاه جنبش آفرین، سرچشمه قیام و مقاومت و ایثار و حرکت مى باشد و
حالت فرسایشى و سست کنندگى ندارد ؛ زیرا منتظر مى تواند با تلاش و زمینه سازى خود،
فرج و گشایش را نزدیک کند و امکانات و بسترهاى فرهنگى، نظامى، سیاسى و اجتماعى آن
را فراهم سازد.نقطه
شکوفایى و اوج این تفکّر (انتظار مثبت)، در عصر پیروزى انقلاب اسلامى ایران نمودار
گشت ؛ و دوران تاریک و پر از ظلم و فساد رژیم پهلوى را از صفحه تاریخ محو کرد.
آگاهى فزون تر علما و عموم شیعیان، زمینه را براى ظهور و بروز آثار و پیام هاى اصلى
انتظار فراهم ساخت و آن عبارت بود از: عدم پذیرش نظام فاسد حکومتى، عدم تحمل ظلم و
ستم فراوان و دین ستیزى آشکار و تشکیل حکومت دینى در راستاى تعمیق بخشى به اندیشه
مهدویت. پس «انتظار ظهور مهدى موعود» منشأ خمودگى و رکود جوامع اسلامى نیست و عدم
تحقّق آن تا امروز، موجب دلسردى و یأس نمى شود ؛ زیرا در روایات متعددى بیان شده
است که دوران غیبت، دوره امتحان و آزمایش مردم است. باید تلاش کرد تا با تقویت
باورها و اعتقادات در مقابل سختى هاى زمان غیبت، مقاومت کرد و در عین حال، خود را
براى ظهور و شرکت در قیام امام مهدى(عج) آماده ساخت.البته
آثار انتظار منحصر در بُعد «سیاسى» نیست ؛ بلکه انتظار و مهدى باورى، زوایا و ابعاد
مختلفى دارد. از جمله:1. بُعد
توحید ؛ انتظار در ماهیت خود، انسانِ منتظر را متوجّه خداى جهان مى کند. توجّه به
خدا و طلب فرج از درگاه او، از مهم ترین اصول «مهدى باورى» است.2. بُعد
نبوت ؛ منتظران چشم به راه کسى هستند که در او، صفات و آثار پیامبر گرد آمده است.
هر کس دوست دارد، آدم، نوح، ابراهیم، موسى، عیسى و محمد را ببیند، مى تواند چهره
آنان را در مهدى(عج) ببیند. او مى آید تا آرمان پیامبران را تحقّق بخشد و دین خدایى
را بگستراند و نداى توحید را به همه عالم برساند.3. بُعد
قرآنى ؛ مهدى(عج)، زنده کننده همه احکام قرآن است. انسان منتظر همواره این آرمان را
در دل زنده مى دارد که روزى با ظهور آن حضرت، قرآن و آموزه هاى آن در سراسر جهان
حاکمیت یابد و برنامه زندگى گردد.4. بُعد
امامت ؛ مهدى، وصى صدّیقین و خاتم ائمه طاهرین است. امامان پیشین یکایک او را یاد
کرده اند. او فرزند و یادگار و ادامه دهنده راه آنان است. مهدى، مظهر قائم امامت
است و انتظار ظهور او، بزرگ ترین تأکید بر اصل امامت و رهبرى است.5. بُعد
عدل ؛ انتظار مهدى، انتظار ظهور عدل است. او جهان آکنده از بیداد را، از داد پر
مى سازد و عدل خدایى را در همه جا و همه سو سرایت مى دهد.6. بُعد
معاد ؛ در امر انتظار، اصل اعتقادى بسیار مهم «معاد» و بازگشت مسئولانه به نزد
خداوند، همواره حضور دارد... مهدى به هنگام ظهور، ستمگران را کیفر مى دهد و ظالمان
را به سزاى اعمال خود مى رساند و مؤمنان را عزیز مى دارد. به هنگام ظهور او، گروهى
از پاکان و پلیدان به جهان بازمى گردند (و پلیدان کیفر و مجازات مى بینند). از
علایم حتمى فرا رسیدن رستاخیز، ظهور مهدى است، تا او نیاید، عمر جهان به سر نمى رسد
و قیامت برپا نمى گردد...
[2].7. بُعد
دانش و خردورزى ؛ مهم تر از همه، توجه ویژه منتظران به علم و دانایى است ؛ به طورى
که در پرتو ظهور حضرت، عقل و خرد جامعه بشریت کامل مى گردد و زمینه هاى رشد، توسعه
و سعادت در تمام زمینه هاى علمى، معنوى، صنعتى و آبادانى فراهم مى شود. پی نوشت ها______________

[1].
ر.ک: قیام و انقلاب مهدى، ص 62.

[2].
محمد رضا حکیمى، خورشید مغرب، ص 265 و 266. نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.