تزریق آمپول در حال روزه ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۷۳۶ بازدید

حکم تزریق آمپول در حال روزه ماه رمضان چیست؟

آیات عظام امام و بهجت: اگر آمپول جنبه غذایى و تقویتى دارد، بنابر احتیاط واجب، باید از تزریق آن خوددارى کرد؛ ولى اگر جنبه دوایى دارد و یا عضو را بى‌حس مى‌کند، تزریق آن اشکال ندارد.[ توضیح‌المسائل مراجع، م 1576؛ خامنه‌اى، اجوبة الاستفتاآت، س 767.]
آیات عظام تبریزى، سیستانى، صافى، نورى و وحید: تزریق آمپول، روزه را باطل نمى‌کند؛ خواه جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، یا جنبه دوایى و مانند آن.[ توضیح‌المسائل مراجع،، م 1576؛ وحید، توضیح‌المسائل، م 1584.]
آیت‌الله خامنه‌اى: احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از آمپول‌هاى مقوّى یا مغذّى و هر آمپولى که در رگ تزریق مى‌شود خوددارى کند، لکن آمپول‌هاى دارویى اگر تزریق به عضله باشد و نیز آمپول‌هایى که براى بى‌حسّ کردن به کار مى‌رود، مانعى ندارد.[ اجوبه‌الاستفتاآت، س 767؛ استفتاآت جدید، س 361.]
آیت‌الله فاضل: اگر آمپول جنبه‌غذایى و تقویتى‌داشته‌باشد، باید از تزریق آن خوددارى کرد؛ ولى اگر جنبه دوایى دارد و یا عضو را بى‌حس مى‌کند، تزریق آن اشکال ندارد.[ توضیح‌المسائل مراجع، م 1576.]
آیت‌الله مکارم: تمام انواع آمپول‌هاى دارویى یا تقویتى که به صورت عضلانى تزریق مى‌شوند براى افراد روزه‌دار اشکال ندارد ولى تزریق آمپول‌هاى وریدى جایز نیست.[ توضیح‌المسائل، م 1339.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید