تزریق خون ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۷۴۹ بازدید

آیا تزریق خون به روزه‌دار، مبطل روزه است؟

آیات عظام بهجت و مکارم: تزریق خون روزه را باطل مى‌کند و اگر ناچار شدند تزریق کنند ولى روزه را بگیرند و بعداً قضاى آن را هم بگیرند.[ مکارم، توضیح المسائل، م 1339 و استفتاآت، ج 2، بخش روزه، س 424؛ فاضل، استفتاآت، ج 2، س 393؛ بهجت، استفتاآت، روزه بیماران و ناتوانان، س 1412.]
آیات عظام خامنه‌اى و فاضل: بنا بر احتیاط واجب روزه‌دار از تزریق خون خوددارى کند.[ استفتا از دفتر.]
آیات عظام صافى و سیستانى و نورى: تزریق خون به روزه‌دار مبطل روزه نیست.[ صافى، 240 سؤال پیرامون روزه، س 105؛ سیستانى، استفتاآت، بخش روزه، س 1؛ نورى، استفتاآت، ج2، س 251.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید