تفاوت عذاب و نعمت در دنیا و آخرت ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۶۶۵ بازدید

آیا عذاب جهنم و نعمت بهشتی، مانند چیزهایی است که در این دنیا احساس می کنیم؟

از آنجا که در قیامت، آدمى هم روح دارد و هم جسم - البته روح و جسم متحول شده و مناسب با سنخ و قوانین و سنن آن عالم - عذاب جهنم و نعمت بهشت هم به روح تعلق دارد و هم به جسم و این مطلب را آیات و روایات تایید مى کنند.ملا محسن فیض کاشانى، اصول المعارف، صص 224 و 225. براى روشن شدن بهتر مطلب در باب عذاب جسمى و روحى جهنم و همین نعمت جسمى و روحى بهشت به چهار آیه از قرآن بسنده مى کنیم:
1. عذاب جسمانى: آتش سوزان، (اعلى (2): آیه 12) مى خورند؛ ولى سیر نمى شوند (واقعه (56)، آیات 51-53).
2. عذاب روحانى: سوختن نفس آدمى، (همزه (104)، آیات 4-7)، حسرت بى پایان، (آل عمران(3)، آیه 192).
3. نعمت جسمانى: نوشیدنى هاى گوارا، (محمد (47)، آیه 15) و...
4. نعمت روحانى: خشنودى خدا، (توبه (9)، آیه 72) زدودن کینه از نفوس، (اعراف (7)، آیه 43)، جنت لقاء (قیامت، آیه 23) و جنت ذات (فجر، آیه 30).

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید