زن باردار ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۱۱۰۴ بازدید

زن باردارى که نتوانسته روزه بگیرد، تکلیفش چیست؟

آیات عظام امام، خامنه‌اى و نورى: اگر روزه براى جنین ضرر داشته است، باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و اگر براى خودش ضرر داشته، بنابر احتیاط واجب باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر حال روزه‌ها را باید قضا کند.[ توضیح‌المسائل مراجع، م 1728؛ دفتر: خامنه‌اى.]
آیات عظام بهجت، سیستانى و فاضل: افزون بر قضاى روزه‌ها، باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد؛ خواه روزه براى جنین ضرر داشته باشد، یا براى خودش.[ توضیح‌المسائل مراجع، م 1728.]
آیات عظام تبریزى، مکارم و وحید: اگر روزه براى جنین ضرر داشته است، باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و اگر براى خودش ضرر داشته، پرداخت کفّاره واجب نیست و در هر حال روزه‌ها را باید قضا کند.[ توضیح‌المسائل مراجع، م 1728؛ وحید، توضیح‌المسائل، م 1736.]
آیت‌الله صافى: اگر روزه براى جنین ضرر داشته است، بنابر احتیاط واجب باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و اگر براى خودش ضرر داشته، پرداخت کفّاره واجب نیست و در هر حال روزه‌ها را باید قضا کند.[ صافى، توضیح‌المسائل، م 1728.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید