قضاى روزه پدر ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۸۴۹ بازدید

اگر پدر انسان از روى نافرمانى، روزه‌هایش را نگرفته باشد و از دنیا برود، تکلیف فرزند او چیست؟

امام: اگر پدرش مى‌توانسته روزه‌ها را قضا کند، بر پسر بزرگ‌تر واجب است که آنها را به جا آورد و یا براى او اجیر بگیرد.[ توضیح‌المسائل مراجع، م 1390، 1712.]
آیات عظام بهجت، صافى و فاضل: بنا بر احتیاط واجب بر پسربزرگ‌تر واجب است که آنها را به‌جا آورد و یا براى او اجیر بگیرد؛ هر چند پدرش نمى‌توانسته روزه‌ها را قضا کند.[ صافى، فاضل، توضیح‌المسائل مراجع، م 1390، 1712؛ بهجت، وسیله‌النجاه، ج 1، م 916، 1177.]
آیت‌الله تبریزى: اگر پدرش مى‌توانسته روزه‌ها را قضا کند، بنابر احتیاط واجب بر پسر بزرگ‌تر - تا جایى که براى او مشقّت و حرج نداشته باشد - واجب است آنها را به جا آورد و یا براى او اجیر بگیرد.[ تبریزى، توضیح‌المسائل مراجع، م 1390، 1712.]
آیات عظام خامنه‌اى، سیستانى، مکارم و نورى: اگر ترک روزه‌ها بر اثر نافرمانى بوده است، قضاى آنها بر پسر بزرگتر واجب نیست (البته احتیاط مستحب آن است که قضا کند).[ سیستانى، توضیح‌المسائل مراجع، م 1390 و 1712؛ خامنه‌اى، اجوبة الاستفتاآت، س 547؛ توضیح‌المسائل مراجع، م 1390، 1712؛ مکارم، توضیح‌المسائل مراجع، م 1390، 1712.]
آیت‌الله وحید: اگر پدرش مى‌توانسته روزه‌ها را قضا کند، بنابر احتیاط واجب بر پسر بزرگ‌تر واجب است که آنها را به جا آورد و یا براى او اجیر بگیرد.[ وحید، توضیح‌المسائل، م 1398، 1720.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید