قطره بینى ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۷۹۵ بازدید

حکم استفاده از قطره بینى جهت بازکردن مجارى تنفسى و درمان که در بعضى موارد یقیناً وارد حلق مى‌گردد، چگونه است؟

ریختن قطره در گوش روزه را باطل نمی کند مگر اینکه قطره به حلق برسد وعمدی باشد. استفاده از قطره براى چشم، گوش یا بینى اگر به حلق وارد نشود یا شک داشته باشیم (که به حلق مى رسد یا نه) براى روزه دار اشکالى ندارد و اگر مزه آن در حلق احساس شود روزه باطل نمی شود ولی کراهت دارد.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید