نظر پزشک ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۸۵۹ بازدید

ملاک در ضرر، تشخیص پزشک است یا تشخیص خود شخص؟

همه مراجع: تشخیص خود بیمار ملاک است. البته اگر پزشک بیمارى را از روزه گرفتن منع کند ولى خود شخص مى‌داند که روزه برایش ضرر ندارد باید روزه بگیرد.[ امام، استفتاآت، بخش روزه، س 41؛ خامنه‌اى، اجوبه‌الاستفتاآت، س 754؛ نورى، استفتاآت، ج 1، س207؛ مکارم، استفتاآت، ج 3، س 300؛ صافى، 240 سؤال پیرامون روزه، س 216؛ توضیح‌المسائل، امام ، م 1743؛ تبریزى، م 1752؛ فاضل، م 1813؛ نورى، م 1739؛ صافى، م 1752؛ سیستانى، م 1712.] همین اندازه که ترس نسبت به ضرر، عقلایى باشد، کافى است. خوف ضرر گاهى از قول متخصص و زمانى از تجربه مریض‌هاى مشابه و گاهى از تجربه خود انسان، به دست مى‌آید.[ توضیح‌المسائل مراجع، م 1743 و 1744؛ خامنه‌اى، اجوبة الاستفتاآت، س 753؛ وحید، توضیح‌المسائل، م 1751 و 1752.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید