نقش بورس در اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ - ۳۰۱۸ بازدید

بورس و عرضه های اولیه، چه نقشی در پیشرفت اقتصادی ایران دارد؟
ایا من نوعی که در عرضه های اولیه شرکت میکنم، در پیشرفت کشور نقشی دارم؟
بورس و عرضه اولیه ایا جایگاهی در اشتغال، اقتصاد مقاومتی و ... دارد؟
باتشکر

با سلام و احترام به شما پرسشگر گرامی و تشکر از اعتماد و ارتباط شما با این مرکز.(عرضه اولیه: هنگامی که سهام شرکتی برای اولین بار در بورس عرضه می شود، به روز اول عرضه سهام اصطلاحا عرضه اولیه گفته می شود. در این هنگام درصد مشخصی از کل سهام شرکت برای نخستین بار از طریق بورس اوراق بهادار توسط سرمایه گذاران خریداری می شود. معمولا عرضه اولیه هایی که در بورس انجام شده، سودآور بوده اند. به همین دلیل برای فعالین بازار همیشه جذابیت داشته است.)پرسشگر محترم! از آنجایی که عرضه اولیه یک فعالیت از فعالیت های انجام‌شده در بورس می باشد، لذا در پاسخ به پرسش شما تفکیکی بین عرضه اولیه و غیره قائل نشده و نقش بورس را به طور کلی در اقتصاد و اقتصاد مقاومتی بررسی می کنیم. البته از این جهت که عرضه اولیه خیلی اوقات سودآور می باشد، لذا انگیزه حضور مردم در بورس با سرمایه های کم و زیاد، برای استفاده از سود عرضه اولیه، بیشتر شده و از این طریق سرمایه بیشتری وارد بازار بورس می شود. لذا از این نگاه شاید بتوان گفت عرضه اولیه به سهم خود، نقش جداگانه ای در اهمیت بورس برای اقتصاد کشور داشته باشد.
* نقش بورس در اقتصاد کشور به طور عام:
بین پیشرفت اقتصادی کشورها و گسترش بازار بورس رابطه مستقیمی وجود دارد چون بورس یک نوع بازار مالی است که در آن سرمایه در معرض عرضه و تقاضا قرار می گیرد و تدبیری است برای گسیل کردن مقدار زیادی از منابع کشور از تهیه کالاها و خدمات مصرفی به سوی تولید کالاهای سرمایه ای ، به عبارت دیگر، بورس از راه تشویق مردم به سرمایه گذاری از محل پس انداز های خود سرمایه ها را متمرکز می کند و زمینه ی لازم را برای رشد و توسعه ی اقتصادی کشور فراهم می کند . بنابراین با گسترش بورس ، حجم سرمایه گذاری در جامعه بالا می رود و با افزایش حجم سرمایه گذاری های مختلف در جامعه پیشرفت اقتصادی ممکن می گردد .
نتایج موثر بورس در اقتصاد جامعه را می توان به شرح ذیل بیان نمود :
1- بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد سرمایه گذاری را در جامعه بالا می برد .
2- بورس بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان سرمایه تماس برقرار می کند و معاملات بازار سرمایه را تنظیم می نماید .
3- با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند .
4- مردم به پس انداز تشویق می شوند و این پس اندازها در فعالیت های اقتصادی به کارگیری شده و موجب کاهش نرخ تورم می گردد .
5- بورس و فعالیتهای موبوط به آن سرمایه های لازم را برای اجرای پروژه های دولتی و خصوصی فراهم می آورد .
6- بورس با شرکت دادن تعداد زیادی از مردم جامعه در سرمایه گذاری ها به توزیع عادلانه در آمد و ثروت در سطح کشور کمک می کند. (سوری، کارکردها و نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور، http://zakhireh.co.ir) .
* اما نقش بورس در اقتصاد مقاومتی به طور خاص:
رکن اساسی و محور اصلی اقتصاد مقاومتی، تولید و رشد آن است. رشد تولید، افزایش درآمد، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، کاهش فقر، افزایش صادرات و در نتیجه تقویت و خودکفایی اقتصاد ملی را به دنبال دارد و این همان هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردمی و متکی بر مردم است. در واقع یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی مردمی شدن اقتصاد است. از این رو بورس می تواند نقش مهمی در تامین مالی بخش تولیدی کشور ایفا کرده و با جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردمی، به بخش خصوصی در تامین مالی واحدهای تولیدی کمک کند و از این طریق تولید داخل را رونق بخشد.
توجه به کارکردهای بازارهای مالی به صورت عام و بورس اوراق بهادار به صورت خـاص، نقـش مهمی در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد. در واقع بورس اوراق بهادار، کـه از آن بـه عنوان «میزان الحراره» اقتصاد ملی یاد می‌شود، با کارکردهـای همچـون تـأمین مـالی شـرکتهـای دانش‌بینان، ورود کالاهای استراتژیک به بورسهای تخصصی کالاها، بین‌المللی شدن بورس اوراق
بهادار و همچنین طرح سهام حمایت از تولید، نقش بسزایی در تحقق سیاسـتهـای کلـی اقتصـاد مقاومتی ایفا میکند.
توجه به شرکتهای دانش‌بنیان در تحقق اقتصاد دانش‌محور، به خوبی در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته شده است. برای گسترش فعالیت این شرکتها، توجه به امر تأمین مالی آنها یک ضرورت میباشد که بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار)، از طریق صندوقهـای پـروژه‌محـور (دانش‌محور)، بورس ایده (بازار مالکیت فکری) و صندوقهای مخاطره‌پذیر در کنار صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین نظام بانکی، میتواند در تحقق این امر نقش بسزایی داشته باشد.
یکی از راههای مقاوم‌سازی اقتصـاد کشـور در زمینـة کالاهـای اسـتراتژیک، ورود ایـن کالاهـا بـه بورس‌های تخصصی کالا می‌باشد. این امر، زمینة رفـع نـواقص تولیـد، توزیـع، مصـرف، صـادرات و واردات را از طریق حضور فعال بخش خصوصی و کاهش دخالت دولت، افزایش کیفیت انبـارداری و بسته‌بندی، شفافیت زنجیره تولید به مصرف را فراهم می‌کند.
تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم، نیازمند الزاماتی از جمله بین‌المللـی شـدن بـورس اوراق بهادار است. بین‌المللی شدن بورس اوراق بهـادار در راسـتای تحقـق اقتصـاد مقـاومتی، نیازمنـد حساسیت‌های بیشتری در انتخاب همکاران استراتژیک، اولویت دادن به کشورهای اسلامی دارای منافع مشترک و همچنین سازمانهای بین‌المللی مردم‌محور می‌باشد.
- جهت مطالعه بیشتر، رجوع کنید به مقاله «نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» (http://ensani.ir/file/download/article/20160418085155-9710-66.pdf)

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید